NOTA KULIAHTUGASAN PEMBENTANGAN KULIAH (KK)
GURU DAN CABARAN SEMASA
EDU 3109
           
Minggu/url blog

Tajuk/  Topik


M1
Isu Dan Cabaran Pendidikan Semasa
·         Integrasi nasional
·         Pendemokrasian pendidikan

M2

INTERNSHIP

M3

INTERNSHIP

M4

INTERNSHIP

M5

INTERNSHIP


M6 (sila layari blog di bawah)

Isu Dan Cabaran Pendidikan Semasa
           Tonggak pendidikan UNESCO
            Globalisasi dalam pendidikan


M7 (sila layari blog di bawah)

Isu Dan Cabaran Pendidikan Semasa
             Kepelbagaian budaya
             Pengaruh perkembangan Teknologi
             Maklumat dan KomunikasiM8 (sila layari blog di bawah)

Isu Dan Cabaran Pendidikan Semasa
              Gejala sosial

Guru Dan Perundangan (4 jam)
                Peraturan-peraturan pegawa 
                awam(kelakuan dan tatatertib) 1993   
                (Pindaan 2002)
                

M9 (sila layari blog di bawah)

Guru Dan Perundangan (1 jam)
                      Akta Pendidikan 1996 
M10M11 (sila layari blog di bawah)
Tekanan Emosi Dalam Kalangan Murid  
 (2 jam)
                Tanda-tanda awal gangguan emosi              
                Langkah-langkah menangani gangguan 
                emosi  
                Hak Asasi kanak-kanak 

M12 (sila layari blog di bawah)

Tekanan Emosi Dalam Kalangan Guru
             Stress
             Burn out
           Langkah-langkah pengurusan tekanan
          emosi


M13 (sila layari blog di bawah)

Inovasi Dan Perubahan Dalam Pendidikan
           Strategi pengajaran inovatif
           Penggunaan teknologi dalam pengajaran
           Perkembangan persekitaran pembelajaran


M14 ( sila layari blog di bawah)

Inovasi Dan Perubahan Dalam Pendidikan
           Rekabentuk resos
            Rekabentuk pentaksiran dan penilaian 


M15 ( sila layari blog di bawah)
   

Pengurusan Inovasi Dan Perubahan Pendidikan
                Pengurusan inovasi dan  strategi  
                  perubahan

M16 ( sila layari blog di bawah)


Pengurusan Inovasi Dan Perubahan Pendidikan
                   Adaptasi pelbagai inovasi dan   
                      perubahan 


No comments:

Post a Comment