PENGENALAN

Nama Kursus : Guru dan Cabaran Semasa
     (Teacher and Current Challenges)
Kod Kursus  : EDU 3109
Kredit  : 3 (3+0)
Jam Kontak : 45 jam
Bahasa Pengantar : Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris
Prasyarat : Tiada
Semester : Pertama/Kedua
Hasil Pembelajaran :

 • Mengenal pasti isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru
 • Membuat refleksi tentang cara-cara menangani isu dan cabaran semasa
 • Mengenal pasti tanda-tanda awal gangguan emosi murid serta langkah menanganinya.
 • Mengenal pasti tekanan emosi guru serta langkah menanganinya.
 • Menyesuai dan menyediakan diri dengan perubahan  dalam bidang pendidikan.
 • Menyediakan pelan tindakan untuk mengurus  perubahan.      
 Sinopsis  : 

 • Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran  semasa; tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya; inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan
 •  This course discusses educational issues and current challenges; early symptoms of emotional disturbances amongst students;  teachers and ways to overcome; innovation and managing educational changes.

TUGASAN KERJA KURSUS

 •  Membuat refleksi analitikal berkaitan tekanan emosi dalam kalangan murid berdasakan pengalaman anda di sekolah
 • Menghasilkan SEBUAH BLOG berdasarkan tajuk dalam kursus Guru dan Cabaran Semasa
 • Menghasilkan nota dengan menggunakan "thinking maps" berdasarkan tajuk yang telah ditetapkan

TAJUK KUMPULAN

Setelah membuat undian, kumpulan kami telah mendapat tajuk
 • Kepelbagaian Budaya

 • Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi No comments:

Post a Comment