RUJUKAN


Title
:
SPG Guru dan Cabaran Semasa
Series
:
Siri Pendidikan Guru
Author
:
Dr Noriati A. Rashid, Dr. Boon Pong Ying et al 
ISBN 10
:
N/A
ISBN 13
:
9789834509781
Guru Dan Cabaran Semasa

  • Author: Syed Ismail Bin Syed Mustafa, Ahmad Subki Bin Miskon
  • Published Date: 2010
  • Format: Paperback
  • ISBN: 9789675451201
  • Publisher: Penerbitan Multimedia
  • Genre: Education, Motivation, Academic, Profesionalism
Buku lain yang boleh dijadikan rujukan ialah :


Fullan,M.(2003). Managing change:With a vengeance.London: Falmer Press/Routledg

Fullan.M.(2005). Fundamental change:International handbook of educational change.

Springer.Kozma,R.B.(2003). Technology,innovation and educational change: A global perspective. USA:ISTE

Liz Ozman Wan Oman.(2000).Mengurus agenda abad 21:Cabaran dan persiapan diri dalam era globalisasi.KualaLumpur:Golden Books Centre

Shahril@CharilMarenki.(1999). Isu pendidikan di Malaysia:Sorotan dan cabaran. Kuala Lumpur:Utusan.

Universiti Kebangsaan Malaysia.(2000). Globalisasi:Implikasi dan cabaran. Bangi:Fakulti SainsPembangunan

Zaid Ahmad et al.(2006). Hubungan etnik di Malaysia Shah Alam.Oxford Fajar Adn Bhd

No comments:

Post a Comment