Wednesday, 8 August 2012

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) adalah sangat penting untuk semua khususnya terhadap pendidikan dan sistem pembelajaran untuk meningkatkan tahap penggunaan bahan-bahan pengatahuan di kalangan pelajar.
Terdapat beberapa implikasi perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi mengakibatkan perubahan mendadak yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Pertama, perkembangan infrastuktur Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang memberi peluang untuk mendapatkan maklumat di mana-mana dan berkongsi minat seperti berita,aktiviti kebudayaan,pengatahuan saintifik dan mempelajari cara interaktif untuk berkomunikasi melalui kemudahan yang disediakan.Dengan adanya perkongsian maklumat, pengguna dapat membuat keputusan sendiri dalam perbandingan harga dan perkhidmatan sesuatu produk yang ditawarkan. Kedua, pertambahan kesan perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pendidikan Faktor-faktor yang menghalang negara-negara kurang maju dalam pendekatan dan pendedahan teknologi berasaskan komputer di sekolah-sekolah dan pendidikan tinggi ialah faktor kos, desakan ke atas pemprosesan maklumat dan kekurangan sistem perhubungan. Peningkatan perkhidmatan pendidikan yang menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk menyelia dan menyampaikan pembelajaran yang lebih menfokuskan kepada bidang sains dan teknologi.Peningkatan dalam pendidikan tinggi mendatangkan kesan baik kepada pelajar-pelajar bagi memudahkan urusan pembelajaran. Sebagai contoh, pelajar boleh dan hanya mempelajari melalui on-line. 
Antara kelebihan ICT ialah membolehkan pengguna mendapatkan maklumat dan infromasi dalam pelbagai bentuk dan bahan pembelajaran yang menghubungkan kepada sistem meklumat global dan infromasi sejagat. Seterusnya mewujudkan interaksi antara pelajar dan guru, peningkatan pasaran bagi perkhidmatan pendidikan untuk individu dan institut dalam negara sedang menbangun, tidak terhad untuk mendapatkan maklumat dan memanafaatkan sistem Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam menghasilkan maklumat yang banyak untuk kemahiran belajar, perkembangan dalam pembelajaran, dan keutamaan pelajaran.


No comments:

Post a Comment